Перелік статистичних видань, виданих у 2015 році


Комплексна статистика

Регіональна статистика

Ціни

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Будівництво

Послуги

Зовнішня торгівля товарами

Зовнішня торгівля послугами

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності

Населення та міграція

Капітальні інвестиції

Промисловість

Внутрішня торгівля

Доходи та умови життя

Освіта

Зайнятість та безробіття

Сільське, лісове та рибне господарство

Національні рахунки

Транспорт

Навколишнє середовище

Наука, технології та інновації

Населені пункти та житло

Туризм

Енергетика

Діяльність підприємств