“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥ у с≥чн≥ 2018 року

 

 од ≥ назва товар≥в

зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис. дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€ 2017р.

у % до загального обс€гу

тис. дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€ 2017р.

у % до загального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

38201,0

497,6

100,0

8247,8

118,4

100,0

≤. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

225,1

40,6

0,6

118,2

235,8

1,4

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

115,4

230,1

1,4

02 мТ€со та њст≥вн≥ субпродукти

103,5

18,7

0,3

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед

121,6

×

0,3

2,9

×

0,0

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

≤≤. ѕродукти рослинного походженн€

4443,1

1067,6

11,6

15,2

62,9

0,2

06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

07 овоч≥

118,7

144,9

0,3

4,8

35,6

0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

3623,8

×

9,5

2,0

18,9

0,0

09 кава, чай

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

347,1

395,5

0,9

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно-крупТ€ноњ промисловост≥

13,4

×

0,0

8,4

×

0,1

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

340,1

138,6

0,9

Ц

Ц

Ц

13 шелак природний

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

19187,9

27433,3

50,2

6,0

×

0,1

≤V. √отов≥ харчов≥ продукти

3297,3

342,6

8,6

112,7

120,4

1,4

16 продукти з мТ€са, риби

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц

Ц

Ц

32,1

110,0

0,4

18 какао та продукти з нього

12,3

×

0,0

2,6

18,3

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

7,4

×

0,0

23,2

185,3

0,3

20 продукти переробки овоч≥в

1298,3

136,5

3,4

27,9

216,7

0,3

21 р≥зн≥ харчов≥ продукти

Ц

Ц

Ц

26,8

108,3

0,3

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

49,1

×

0,1

Ц

Ц

Ц

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

1930,2

16727,2

5,1

Ц

Ц

Ц

24 тютюн ≥ промислов≥ зам≥нники тютюну

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

V. ћ≥неральн≥ продукти

3,6

×

0,0

30,9

104,3

0,4

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

2,2

×

0,0

10,7

106,4

0,1

26 руди, шлак ≥ зола

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

1,4

×

0,0

20,2

103,3

0,2

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥

123,0

71,0

0,3

282,6

171,3

3,4

28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ

Ц

Ц

Ц

28,7

436,3

0,3

29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

30 фармацевтична продукц≥€

35,8

90,7

0,1

Ц

Ц

Ц

31 добрива

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

32 екстракти дубильн≥

Ц

Ц

Ц

25,3

54,2

0,3

33 еф≥рн≥ ол≥њ

63,9

127,7

0,2

128,2

210,2

1,6

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

23,4

60,8

0,1

25,2

331,6

0,3

35 б≥лков≥ речовини

Ц

Ц

Ц

20,0

×

0,2

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

Ц

Ц

Ц

55,2

288,2

0,7

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

72,5

361,2

0,2

601,2

233,4

7,3

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

72,5

361,2

0,2

514,2

218,7

6,2

40 каучук, гума

Ц

Ц

Ц

87,0

387,1

1,1

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

76,9

444,3

0,2

3,1

×

0,0

41 шкури

76,7

442,7

0,2

Ц

Ц

Ц

42 вироби ≥з шк≥ри

0,1

×

0,0

3,1

×

0,0

43 натуральне та штучне хутро

0,1

×

0,0

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

3987,3

176,1

10,4

543,7

264,8

6,6

44 деревина ≥ вироби з деревини

3987,3

176,1

10,4

543,7

264,8

6,6

45 корок та вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

46 вироби ≥з соломи

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

’. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

4,8

47,0

0,0

149,6

103,8

1,8

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

48 пап≥р та картон

0,1

3,3

0,0

141,9

115,1

1,7

49 друкована продукц≥€

4,6

251,4

0,0

7,8

37,0

0,1

’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

2328,7

165,7

6,1

2526,8

76,2

30,6

50 шовк

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

51 вовна

Ц

Ц

Ц

546,2

107,0

6,6

52 бавовна

1,4

10,3

0,0

40,0

14,9

0,5

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

12,0

90,6

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

Ц

Ц

Ц

529,4

50,6

6,4

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

809,5

78,5

9,8

56 вата

1,6

126,6

0,0

60,1

108,1

0,7

57 килими

26,1

340,7

0,1

43,5

188,7

0,5

58 спец≥альн≥ тканини

Ц

Ц

Ц

45,6

36,8

0,6

59 текстильн≥ матер≥али

26,3

341,4

0,1

162,8

266,9

2,0

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

30,6

80,6

0,4

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

73,5

271,2

0,2

5,8

11,6

0,1

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

2092,9

159,8

5,5

73,0

211,3

0,9

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

106,8

7495,6

0,3

168,4

273,0

2,0

’≤≤. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

204,4

365,6

0,5

11,9

267,9

0,1

64 взутт€

204,4

365,6

0,5

11,9

267,9

0,1

65 головн≥ убори

0,0

×

0,0

Ц

Ц

Ц

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

67 оброблен≥ п≥рТ€ та пух

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

’≤≤≤. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

330,1

166,0

4,0

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

Ц

Ц

Ц

209,5

144,1

2,5

69 керам≥чн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

3,6

58,7

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

Ц

Ц

Ц

117,0

247,3

1,4

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

0,0

×

0,0

Ц

Ц

Ц

’V. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

17,2

83,8

0,0

707,3

113,5

8,6

72 чорн≥ метали

Ц

Ц

Ц

486,7

162,0

5,9

73 вироби з чорних метал≥в

7,1

34,8

0,0

150,9

74,0

1,8

74 м≥дь ≥ вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

0,9

9,2

0,0

75 н≥кель ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього

9,3

×

0,0

36,1

71,5

0,4

78 свинець ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

79 цинк ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

0,0

×

0,0

82 ≥нструменти, ножов≥ вироби

0,7

×

0,0

6,1

106,5

0,1

83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в

0,1

67,3

0,0

26,6

50,1

0,3

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

3083,0

394,7

8,1

2009,1

311,7

24,4

84 реактори €дерн≥, котли, машини

369,5

110,3

1,0

647,5

143,2

7,9

85 електричн≥ машини

2713,5

608,2

7,1

1361,6

708,6

16,5

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

Ц

Ц

Ц

607,4

159,5

7,4

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

87 засоби наземного транспорту,крiм зал≥зничного

Ц

Ц

Ц

607,4

159,5

7,4

88 л≥тальн≥ апарати

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

89 судна

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥,фотограф≥чн≥

8,0

43,8

0,0

100,7

47,9

1,2

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

8,0

43,8

0,0

100,7

47,9

1,2

91 годинники

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

’’. –≥зн≥ промислов≥ товари

1138,3

125,7

3,0

91,3

14,8

1,1

94 мебл≥

1131,7

129,1

3,0

7,3

498,4

0,1

95 ≥грашки

Ц

Ц

Ц

19,3

3,3

0,2

96 р≥зн≥ готов≥ вироби

6,6

125,7

0,0

64,7

161,6

0,8

’’≤. 97 “вори мистецтва

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

XXII. 98 “овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

Ц

ѕрим≥тка. ¬ окремих випадках сума складових може не дор≥внювати п≥дсумку у звТ€зку з округленн€м даних.

 

 
© √оловне управл≥нн€ статистики у „ерн≥вецьк≥й област≥, 2018
ƒата останньоњ модиф≥кац≥њ: 23
/03/2018