Ринок праці

 

Основні показники ринку праці (2000-2016)

 

 

Економічно активне населення

у тому числі

Середня

тривалість пошуку роботи безробітними (за методо-       логією МОП), місяців

у віці 15-70 років

працездатного віку

зайняте населення

безробітне населення (за методологією МОП)

в серед-ньому,

тис. осіб

у % до насе-лення відпо-відної вікової групи

в серед-ньому, тис.осіб

у % до насе-лення відпо-відної вікової групи

у віці 15-70 років

працездатного віку

у віці 15-70 років

працездатного віку

в серед-ньому,

тис.осіб

у % до населення відповідної вікової

групи

в серед-ньому,

тис.осіб

у % до населення відповідної вікової

групи

в серед-ньому,

тис.осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

в серед-ньому, тис. осіб

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

2000

354,0

53,6

336,8

63,3

293,6

44,5

276,5

52,0

60,4

17,1

60,3

17,9

9

2001

366,0

55,4

354,7

66,1

300,2

45,4

288,9

53,8

65,8

18,0

65,8

18,6

11

2002

331,6

50,1

323,0

59,9

284,1

42,9

275,5

51,0

47,5

14,3

47,5

14,7

9

2003

359,8

54,2

342,1

62,9

323,5

48,8

305,8

56,2

36,3

10,1

36,3

10,6

9

2004

402,5

60,6

388,4

71,0

353,4

53,2

339,4

62,1

49,1

12,2

49,0

12,6

8

2005

401,2

60,4

350,8

64,1

361,7

54,5

312,1

57,0

39,5

9,8

38,7

11,0

4

2006

400,7

60,3

352,6

64,1

363,4

54,7

315,3

57,3

37,3

9,3

37,3

10,6

4

2007

411,2

61,8

362,0

65,5

376,0

56,5

326,8

59,2

35,2

8,6

35,2

9,7

:

2008

415,9

62,4

364,7

65,9

381,0

57,2

329,8

59,6

34,9

8,4

34,9

9,6

:

2009

415,2

62,3

356,5

64,4

376,3

56,5

317,6

57,3

38,9

9,4

38,9

10,9

6

2010

418,0

62,7

353,7

63,9

382,4

57,4

318,1

57,5

35,6

8,5

35,6

10,1

7                                                                      

2011

419,6

62,9

358,1

64,8

385,4

57,7

323,9

58,6

34,2

8,2

34,2

9,6

4

2012

420,7

63,0

361,5

64,8

387,2

57,9

328,0

58,8

33,5

8,0

33,5

9,3

6

2013

423,0

63,4

365,8

64,9

391,6

58,7

334,4

59,3

31,4

7,4

31,4

8,6

4

2014

407,4

61,0

361,0

63,5

370,6

55,5

324,2

57,0

36,8

9,0

36,8

10,2

6

2015

404,9

60,5

360,5

62,9

367,2

54,9

322,8

56,3

37,7

9,3

37,7

10,5

4

2016

411,8

61,5

366,8

63,6

376,1

56,2

331,1

57,4

35,7

8,7

35,7

9,7

 

 

 

  ( продовження)

 

Середньооблікова

кількість штатних

працівників1, тис. осіб

Коефіцієнт обороту робочої сили1

Середньомісячна заробітна плата1

по прийому

по звільненню

номінальна

реальна, у % до

попереднього року

% до середньооблікової кількості         штатних працівників

гривень

у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб2

2000

197,8

21,1

26,0

157

54,6

99,0

2001

180,1

23,5

36,6

218

65,9

127,2

2002

165,6

27,4

37,6

271

74,3

120,6

2003

156,5

30,1

35,2

344

94,3

118,0

2004

152,0

31,2

33,1

441

114,0

127,2

2005

150,4

30,3

32,0

621

137,1

125,1

2006

149,9

31,3

32,3

819

162,2

119,5

2007

149,4

30,2

30,4

1051

185,0

113,0

2008

150,4

29,1

30,7

1402

209,6

107,4

2009

142,6

22,6

27,2

1523

227,6

95,6

2010

140,4

24,6

27,3

1772

192,2

111,5

2011

139,3

27,1

30,2

1985

197,7

105,9

2012

131,8

22,6

27,2

2329

205,4

118,0

2013

129,8

27,9

29,8

2484

203,9

108,0

2014

128,2

23,7

26,8

2578

211,7

93,2

2015

117,5

22,6

27,4

3050

221,3

78,1

2016

116,6

24,6

27,6

3828

264,0

112,1

_____________________

1 До 2009р. включно дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців, з 2010р. – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

2 Показник розраховано до розміру прожиткового мінімуму, що діяв у грудні відповідного року.

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 201
7
Дата останньої модифікації:03/
04/2017