Основні показники ринку праці

 

 

 

Одиниця виміру

2017

 

 

січеньберезень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

407,9

 

 

 

працездатного віку

362,4

 

 

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,9

 

 

 

працездатного віку

63,3

 

 

 

Зайняте населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

371,1

 

 

 

працездатного віку

325,6

 

 

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,4

 

 

 

працездатного віку

56,9

 

 

 

Безробітне населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

36,8

 

 

 

працездатного віку

36,8

 

 

 

Кількість

зареєстрованих

безробітних

на кінець періоду,

тис.осіб

8,2

 

 

 

в середньому

за період,

тис.осіб

8,5

 

 

 

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

9,0

 

 

 

працездатного віку

10,2

 

 

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

2,3

 

 

 

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис.осіб

11,1

 

 

 

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис.осіб

1,1

 

 

 

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

1,3

 

 

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

6

 

 

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

1741,0

 

 

 

 

у % до відповідного періоду попереднього року

117,2

 

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис.осіб

113,9

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

8,2

 

 

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,7

 

 

 

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

4884

 

 

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

131,0

 

 

 

___________________

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація».

1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб і з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації:
03/07/2017