Основні показники ринку праці

 

 

 

Одиниця виміру

2017

 

 

січеньберезень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

407,9

415,8

416,4

 

працездатного віку

362,4

365,5

368,0

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,9

62,1

62,1

 

працездатного віку

63,3

63,9

64,3

 

Зайняте населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

371,1

380,5

381,8

 

працездатного віку

325,6

330,2

333,4

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,4

56,8

57,0

 

працездатного віку

56,9

57,7

58,3

 

Безробітне населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

36,8

35,3

34,6

 

працездатного віку

36,8

35,3

34,6

 

Кількість

зареєстрованих

безробітних

на кінець періоду,

тис.осіб

8,2

7,3

6,6

 

в середньому

за період,

тис.осіб

8,5

8,2

7,8

 

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

9,0

8,5

8,3

 

працездатного віку

10,2

9,7

9,4

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

2,3

2,2

2,1

 

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис.осіб

11,1

14,3

16,2

 

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис.осіб

1,1

3,1

3,9

 

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

1,3

1,1

1,5

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

6

7

4

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

1741,0

1642,4

1703,3

 

 

у % до відповідного періоду попереднього року

117,2

114,9

104,7

 

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис.осіб

113,9

113,9

113,0

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

8,2

16,3

30,3

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,7

15,3

30,2

 

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

4884

5203

5717

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

131,0

130,3

129,0

 

___________________

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація».

1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб і з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації
: 29/12/2017