Основні показники ринку праці

 

 

 

Одиниця виміру

2016

 

 

січеньберезень

січень–червень

січень–вересень

січень–грудень

Економічно активне населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

405,8

412,5

413,4

411,8

працездатного віку

361,2

364,6

368,3

366,8

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

60,6

61,6

61,7

61,5

працездатного віку

62,7

63,2

63,9

63,6

Зайняте населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

368,4

376,7

377,8

376,1

працездатного віку

323,8

328,8

332,7

331,1

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,0

56,3

56,4

56,2

працездатного віку

56,2

57,0

57,7

57,4

Безробітне населення

в середньому за період,

тис.осіб

 

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

37,4

35,8

35,6

35,7

працездатного віку

37,4

35,8

35,6

35,7

Кількість

зареєстрованих

безробітних

на кінець періоду,

тис.осіб

8,8

8,1

7,2

8,0

в середньому

за період,

тис.осіб

9,2

8,9

8,5

8,1

Рівень безробіття населення

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

(за методологією МОП):

 

 

 

 

у віці 15-70 років

9,2

8,7

8,6

8,7

працездатного віку

10,4

9,8

9,7

9,7

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (в середньому за період)

у % до економічно активного населення працездатного віку

2,5

2,4

2,3

2,2

Кількість громадян, які мали статус безробітного

за період, тис.осіб

11,8

15,3

17,4

21,8

з них

 

 

 

 

 

працевлаштовано

тис.осіб

1,1

3,2

4,1

5,9

Потреба в робочій силі

на кінець звітного періоду, тис.осіб

1,1

0,8

1,1

0,7

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду)

на кінець звітного періоду, осіб

8

10

7

11

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

1485,4

1429,3

1626,8

1734,3

 

у % до відповідного періоду попереднього року

125,6

129,5

136,8

128,9

Середньооблікова кількість штатних працівників1

тис.осіб

115,8

115,9

115,8

116,6

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,0

12,1

17,8

24,6

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню1

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,9

14,1

19,9

27,6

Середньомісячна заробітна плата1

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

3287

3538

3667

3828

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

92,8

108,4

112,9

112,1

___________________

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу «Статистична інформація».

1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб і з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації:
03/04/2017