Обсяг реалізованої промислової продукції

за основними видами діяльності

у січні–липні 2017 року

 

 

 

Код за

КВЕД–

2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

5749204,4

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

5647922,6

98,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

2373825,9

41,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

41616,8

0,7

Переробна промисловість

C

2332209,1

40,6

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

874725,7

15,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

286929,9

5,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16-18

268232,1

4,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

28981,4

0,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

339152,4

5,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

73352,3

1,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

303975,9

5,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3274096,7

56,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

101281,8

1,8

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 06/09/2017