Обсяг реалізованої промислової продукції

за основними видами діяльності

у січні–лютому 2017 року

 

 

Код за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до

всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

2028546,0

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

2001267,7

98,7

Добувна та переробна промисловість

B+C

562204,1

27,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

4046,4

0,2

Переробна промисловість

С

558157,7

27,5

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

243343,3

12,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

79770,5

3,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

68502,7

3,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

3392,9

0,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

56527,4

2,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

19882,5

1,0

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

44109,6

2,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1439063,6

71,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

27278,3

1,3

 ______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 06/04/2017