Обсяг реалізованої промислової продукції

за основними видами діяльності

у січні–вересні 2017 року

 

 

 

Код за

КВЕД–

2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

7264853,3

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

7126750,8

98,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

3258005,3

44,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

64824,6

0,9

Переробна промисловість

C

3193180,7

44,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

1151498,9

15,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

398479,0

5,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16-18

353025,3

4,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

73798,7

1,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

472108,8

6,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

96255,6

1,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

446833,1

6,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

3868745,5

53,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

138102,5

1,9

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 07/11/2017