Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні 2018 року

 

 

 

Код за

КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

1276257,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

398353,1

31,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

1018,5

0,1

Переробна промисловість

C

397334,6

31,1

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

153356,1

12,0

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

53080,0

4,2

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

39690,6

3,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

1962,8

0,2

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

42979,6

3,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

10342,9

0,8

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

70829,2

5,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

860374,8

67,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

17529,6

1,4

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 06/03/2018