Обсяг реалізованої промислової продукції

за основними видами діяльності

у січні–травні 2017 року

 

 

 

Код за

КВЕД–

2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

4349120,0

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

4274774,7

98,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

1587090,3

36,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

22260,0

0,5

Переробна промисловість

C

1564830,3

36,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

608195,8

14,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

194998,0

4,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16-18

190900,6

4,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

15078,4

0,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

216807,4

5,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

51202,8

1,2

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

179987,5

4,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2687684,4

61,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

74345,3

1,7

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017

Дата останньої модифікації: 06/07/2017