Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

у січні–листопаді 2017 року

 

 

 

Код за

КВЕД–2010

Обсяг реалізованої промислової

продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї

реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

9170409,4

100,0

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

B+C+D

9001050,3

98,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

4164140,5

45,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

89852,6

1,0

Переробна промисловість

C

4074287,9

44,4

з неї

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

1519621,3

16,6

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів з шкіри та інших матеріалів

13-15

520026,0

5,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

435857,2

4,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98347,1

1,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22,23

607787,5

6,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин та устаткування

24,25

118591,6

1,3

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

519886,2

5,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4836909,8

52,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

169359,1

1,9

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif
© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2018

Дата останньої модифікації: 05/01/2018