СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ

Посада

Прізвище, ім’я та по батькові

Телефон

№ кімнати

Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами та забезпечення доступу до публічної інформації

Начальник управління

Шемуня Олена Ростиславівна

58-14-78

401

Відділ організації та координації статистичної діяльності, комплексних інформаційно-аналітичних робіт та показників національних рахунків

Начальник відділу

Чігірінова Олена Анатоліївна

58-14-78

401

Відділ поширення статистичної інформації, взаємодії з користувачами та комунікацій із засобами масової інформації й громадськістю

Начальник відділу

 Руснак Павло Володимирович

4-12-16

203

Управління статистики виробництва

Начальник управління

Шарова Ніна Іванівна

58-13-44

306

Відділ статистики будівництва, капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

Начальник відділу

Яцина Інна Володимирівна

58-18-78

308

Відділ статистики промисловості

Начальник відділу

 

58-13-44

306

Управління структурної статистики, статистики фінансів підприємств, ведення реєстру статистичних одиниць та взаємодії з респондентами

Начальник управління

Арделян Ірина Дмитрівна

58-13-00

209

Відділ структурних обстежень та статистики фінансів підприємств

Начальник відділу

Кубракова Наталія Станіславівна

58-13-00

209

Відділ організації статистичних спостережень, взаємодії з респондентами, ведення ЄДРПОУ та реєстру статистичних одиниць

Начальник відділу

58-17-78

210

Управління статистики послуг

Начальник управління

58-15-80

410

Відділ статистики соціальних послуг

Начальник відділу

Брухович Галина Василівна

58-15-05

405

Відділ статистики нефінансових послуг

Начальник відділу

Чубенко Олена Валентинівна

58-15-80

411

Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Начальник відділу

Коропотницька Марія Василівна

58-17-76

305

Управління обстежень домогосподарств

Начальник управління

Сіньковська Марина Миколаївна

58-15-88

502

Відділ організації проведення вибіркових обстежень населення

Начальник відділу

Делікатна Тетяна Євгенівна

4-10-05

503

Відділ обстеження умов життя домогосподарств

Начальник відділу

Кондрук Лариса Василівна

58-15-88

501

Управління статистики торгівлі

Начальник управління

Євдокименко Ірина Володимирівна

58-19-39

208

Відділ статистики енергетики та зовнішньої торгівлі

Начальник відділу

Байцим Наталія Георгіївна

58-19-39

208

Відділ статистики внутрішньої торгівлі

Начальник відділу

Копельчук Світлана Олександрівна

58-11-77

407

Управління статистики праці

Нальник управління

Джаман Надія Михайлівна

58-14-88

403

Відділ статистики соціально-трудових відносин

Заступник начальника управління, начальник відділу

Дражнер Ірина Рудольфівна

58-14-80

404

Відділ статистики ринку праці

Начальник відділу

Василишина Мирослава Веніамінівна

58-17-58

402

Відділ статистики населення

Начальник відділу

Лістархова Наталія Петрівна

58-17-75

412

Відділ статистики цін

Начальник відділу

Мандзюк Світлана Миколаївна

58-17-80

409

Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Начальник управління-головний бухгалтер

Роля Ксенія Семенівна

4-18-35

414

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Заступник начальника управління, начальник віддлу

Белінська Жанна Юріївна

4-10-36

415

Відділ планування та аналізу використання фінансових ресурсів і договірної роботи

Начальник відділу

Кунько Світлана Володимирівна

4-10-36

415

Управління інформаційних технологій

Начальник управління

Бутковська Олена Михайлівна

58-11-33

201

Відділ інформаційних систем

Начальник відділу

Марчук Тетяна Іванівна

58-11-33

201

Відділ комп'ютерних мереж, системно-технічного забезпечення та поліграфії

Начальник відділу

Косий Денис Володимирович

58-11-44

101

Відділ кадрового-правового, документального забезпечення, запобігання та виявлення корупції

Начальник відділу

Долгорук Юрій Миколайович

58-13-55

301

Сектор режимно-секретної роботи

Завідувач сектору

Логунова Марина Дмитрівна

58-13-33

309

Відділ адміністративно-господарського забезпечення

Начальник відділу

Огородов Віктор Генадійович

58-19-00, 4-14-06

204

Відділ забезпечення реалізації платних послуг

Начальник відділу

 

4-12-16

203

 

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ГУС

 

Управління координації статистичної діяльності, взаємодії з користувачами та забезпечення доступу до публічної інформації здійснює збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо соціально-економічних процесів в області в цілому та її районів і міст обласного підпорядкування, основних показників зі статистики національних рахунків, доходів та витрат населення – тел. (0372) 58-14-78;

 

Управління статистики виробництва здійснює збирання, опрацювання, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо обсягів виробництва та реалізації промислової продукції, роботи наукових організацій, чисельності наукових кадрів та спеціалістів вищої кваліфікації, інноваційної діяльності підприємств (організацій), діяльності будівельних підприємств, дозволів на будівництво, прийняття в експлуатацію житла, об’єктів соціальної сфери та виробничого призначення, капітальних інвестицій та інвестицій зовнішньоекономічної діяльності - тел. (0372) 58-18-99;

 

Управління структурної статистики, статистики фінансів підприємств, ведення реєстру статистичних одиниць та взаємодії з респондентами здійснює збирання, опрацювання, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації про структуру економіки області за Класифікацією видів економічної діяльності, а також про фінансово-майновий стан підприємств. Забезпечує ведення та використання даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) і реєстрів респондентів статистичних спостережень у регіоні. Надає користувачам інформацію з ЄДРПОУ - тел. (0372) 58-17-88;

 

Управління статистики послуг здійснює збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації про роботу всiх видiв транспорту i засобiв зв'язку, сфери ринкових нефінансових послуг, освiти, культури, охорони здоров'я, санаторно-курортного лiкування i вiдпочинку, соцiального захисту населення, житлового господарства, організовує та проводить соцiологiчні обстеження з актуальних соціально-економічних питань   - тел. (0372) 58-15-80;

 

Відділ статистики сільського господарства та навколишнього середовища здійснює збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо стану розвитку аграрного сектору економiки та екологiчного становища регіону - тел. (0372) 58-17-76;

 

Управління обстежень домогосподарств забезпечує організацію і координацію робіт з проведення вибіркових обстежень домашніх господарств; здійснює опрацювання, аналіз та поширення їх результатів щодо рівня та умов життя населення - тел. (0372) 58-15-88;

 

Управління статистики торгівлі здійснює збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо мережі об'єктiв торгiвлi та громадського харчування, обсягу роздрiбного та оптового товарообороту, зовнішньої торгівлі товарами та послугами пiдприємств i органiзацiй областi, а також роботи постачально-збутових органiзацiй, використання паливно-енергетичних ресурсiв - тел. (0372) 58-19-39;

 

Управління статистики праці здійснює збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації з питань зайнятості населення, рівня заробітної плати, стану її виплати, а також зареєстрованого ринку праці, економічної активності, зайнятості та безробіття населення на ринку праці області - тел. (0372) 58-14-88;

 

Відділ статистики населення здійснює збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо демографiчних процесів, що вiдбуваються в регiонi, здійснює роботу з підготовки та проведення переписів населення- тел. (0372) 58-17-75;

 

Відділ статистики цін здійснює збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичної інформації щодо цінової ситуації на споживчому ринку області, у виробництві промислової продукції, придбанні матеріальних ресурсів у будівництві та на ринку житла - тел.(0372) 58-17-80;

 

Відділ забезпечення реалізації платних послуг проводить статистичні спостереження та надає послуги на платній основі користувачам у відповідності до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000р. № 1659 з урахуванням змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.2011р. № 820 - тел. (03722) 4-12-16

 

 

 

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2014