Види інформації,

яку зберігає Головне управління статистики у Чернівецькій області

 

 

Головне управління статистики у Чернівецькій області (далі – Головне управління) є розпорядником інформації, яка отримана або створена в процесі виконання ним своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, а також яка знаходиться в його володінні.

Доступ до публічної інформації в Головному управлінні забезпечується шляхом систематичного й оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Головного управління, в мережі Інтернет, на інформаційних стендах або в інший спосіб; надання інформації за запитами на публічну інформацію.

Головне управління на виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" надає інформацію, розпорядником якої він є і яка не потребує додаткової обробки.

Публічна інформація, розпорядником якої є Головне управління, є відкритою, крім випадків, установлених законами.

Головне управління не є розпорядником інформації за запитами щодо інформації інших органів влади України, органів державної влади інших держав, міжнародних організацій; інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

 

© Головне управління статистики, у Чернівецькій області, 2016

 Дата останньої модифікації: 04/07/2016