Звіт про виконання

комплексної програми

Головного управління статистики

на 2016 рік

 

Відповідно до Регламенту Головного управління статистики, затвердженого наказом Головного управління статистики від 30.09.2008р. №126, наказу Головного управління статистики від 30.05.2016р. №86 ”Про затвердження комплексної програми Головного управління статистики у Чернівецькій області на 2016 рік” та плану роботи колегії Головного управління статистики на І квартал 2017 року сектором планування, координації та моніторингу статистичної діяльності проведено моніторинг виконання комплексної програми Головного управління статистики за 2016 рік (далі – Програма).

 

Програма сформована за розділами І "Державні статистичні спостереження" та ІІ "Інші види статистичної діяльності" відповідно до уніфікованого макету, запропонованого Держстатом, з використанням процесної схеми на підставі Класифікатора процесів та елементів процесів статистичного виробництва, за якими і здійснено аналіз його виконання.

 

Частина І “Державні статистичні спостереження”

 

Структурні та відокремлені підрозділи Головного управління статистики провели державні статистичні спостереження за 115 формами статистичної і фінансової звітності.

У ході виконання робіт із проведення державних статистичних спостережень помилок і виправлень у статистичних роботах державних статистичних спостереженнях не виявлено, запізнень і перенесення термінів надання інформації та повторних передач даних на державний рівень не було.

З метою уточнення потреб Головне управління статистики прийняло участь у 7 анкетних опитуваннях користувачів статистичної інформації проведених Держстатом, в яких опитано 12 користувачів статистичної інформації.

У 2016 році готувались повідомлення респондентам про участь у державних статспостереженнях, інструктивні та оглядові листи. Проводилась відповідна робота з відділами статистики у районах.

Також, було здійснено інформаційне забезпечення моніторингу показників розвитку регіонів, районів, міст республіканського в АР Крим і обласного значення для визнання територій депресивними.

 

Про хід виконання Програми за 2016 рік свідчать дані, наведені в таблиці:

 

 з/п

Назва заходів

Кількість заходів

заплано-ваних

вико-наних

неви-конаних

 

 

 

 

 

1

Робота з респондентами державних статистичних

спостережень

 

 

 

1.1

Проведення анкетних опитувань (участь)

1

2

1.2

Проведення інструктивних нарад з питань запровадження нових/внесення змін до чинних держстатспостережень

30

1.3

Підготовка повідомлень (нагадувань) респондентам про участь у державних статистичних спостереженнях (організаційного характеру)

1758

1855

1.4

Підготовка інструктивних та методичних листів з питань запровадження нових/внесення змін до чинних держстатспостережень

2

40

1.5

Підготовка оглядових листів, які містять інформацію “зворотного зв’язку”

54

798

2

Робота з фахівцями з інтерв’ювання за вибірковими обстеженнями населення (домогосподарств)

 

 

 

2.1

Підготовка інструктивних та методичних листів з питань проведення вибіркових обстежень населення

4

4

2.2

Кількість програм навчальних курсів, що були проведені ГУС з питань вибіркових обстежень населення (домогосподарств)

8

8

2.3

Підготовка оглядових листів

27

27

3

Робота з реєстраторами цін

 

 

 

3.1

Проведення нарад з питань організації та проведення статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі товари (послуги)

8

8

3.2

Підготовка оглядових листів з якості роботи

57

57

4

Робота з відділами статистики у районах

 

 

 

4.1

Проведення інструктивних нарад з питань запровадження нових/внесення змін до чинних держстатспостережень

8

4.2

Підготовка інструктивних та методичних листів з питань запровадження нових/внесення змін до чинних держстатспостережень

19

4.3

Підготовка оглядових листів за результатами проведення  державних статистичних спостережень

63

83

5

Підготовка та поширення статистичних продуктів

 

 

 

5.1

Підготовка експрес-випусків

227

227

5.2

Підготовка статистичних бюлетенів

75

115

 

5.3

Підготовка доповідей

29

29

5.4

Видання статистичних збірників

18

19

5.5

Підготовка буклетів

8

8

5.6

Підготовка матеріалів розділу “Статистична інформація”

537

537

6

Робота з користувачами статистичної інформації

 

 

 

6.1

Проведення анкетних опитувань

2

7

6.2

Проведення семінарів, конференцій, круглих столів

7

30

 

6.3

Підготовка матеріалів рекламного характеру щодо підготовки й оприлюднення статистичних продуктів

37

101

 

7

Заходи з поширення статистичної інформації за участю ЗМІ

 

 

 

7.1

Підготовка повідомлення для засобів масової інформації

12

12

7.2

Підготовка інтернет-конференцій

4

4

 

7.3

Виступи на радіо та телебаченні

53

60

8

Звіт про роботу структурного підрозділу Головного управління статистики

2

2

9

Перевірка роботи відділу статистики у районі

7

7

 

Частина ІІ. Інші види статистичної діяльності

 

У 2016 році було здійснено підготовчі роботи для формування проекту комплексної програми Головного управління статистики у Чернівецькій області на 2017 рік та сформовано щоквартальні плани роботи колегії Головного управління статистики на 2016 рік. Постійно проводився моніторинг виконання Програми.

На виконання Програми у 2016 році проведено 2 анкетних опитування респондентів державних статистичних спостережень, в яких опитано 393 респондента.

Головним управлінням статистики проводилась робота щодо координації діяльності районних відділів статистики, здійснювався моніторинг статистичної діяльності щодо результатів роботи відокремлених підрозділів Головного управління статистики та проведені аудити з різних питань діяльності.

Також щоквартально здійснювався моніторинг статистичної діяльності щодо результатів роботи структурних підрозділів Головного управління статистики.

Систематично здійснювалось ведення та контроль автоматизованої системи обліку витрат на виконання статистичних робіт. Щомісячно на веб-сайті Головного управління статистики оприлюднювався звіт про надходження інформаційних запитів відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

 

 

 

 http://www.ukrstat.gov.ua/niistat/images/line.gif

© Головне управління статистики у Чернівецькій області, 2017
Дата останньої модифікації:
10/03/2017