Звіт про проведену роботу з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики у Чернівецькій області

за 2017 рік

 

Керуючись законами України “Про запобігання корупції”, “Про державну службу”, іншими нормативно-правовими актами антикорупційного характеру, Головним управлінням статистики у Чернівецькій області приділялась постійна увага роботі з виконання плану заходів Головного управління статистики щодо запобігання і протидії корупції на 2017 рік та на виконання Антикорупційної програми Державної служби статистики України.

Наказом Головного управління від 16.01.2017 №01 створено комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Головного управління статистики. Комісією визначено корупційні ризики та визначено заходи щодо усунення корупційних ризиків, особи відповідальні за виконання заходу, строки виконання та очікувані результати.

Одним з основних напрямків роботи щодо усунення корупційних ризиків, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення, є проведення спеціальних занять, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень пов’язаних з корупцією. З метою проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції та у відповідності до плану заходів на 2017 рік в І кварталі 2017 року проведено 2 наради-семінари на тему: «Про порядок заповнення декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік». У них взяли участь 54 державних службовці, а з червня по жовтень проведено п’ять нарад-семінарів на тему: «Про поняття корупційного злочину, корупційного правопорушення, правопорушення пов’язаного з корупцією”, на яких дано роз'яснення про вимоги, обмеження та заборони визначені Законом України «Про запобігання корупції», а також про відповідальність за їх порушення. Всього у цих нарадах-семінарах прийняло участь 84 держслужбовці Головного управління.

Також 133 працівникам Головного управління та 5 працівникам, які звільнилися у 2016 році надано допомогу при заповненні декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік. Завдяки цим заходам 138 працівників Головного управління правильно заповнили і вчасно здали декларації.

Два працівники, які звільнилися у 2016 році не подали декларацію з поважних причин. Один субєкт декларування помер, другий виїхав на постійне місце проживання за межі України. Відповідно до вимог закону інформацію про них надано Національному агентству з питань запобігання та виявлення корупції.

Упродовж 2017 року здійснювався постійний контроль за поданням декларацій особами, які звільнилися з державної служби. З початку року з державної служби в Головному управлінні звільнилося 3 працівники, з них один за власним бажанням і двоє за скороченням штату за ініціативою адміністрації Головного управління статистики, які вчасно подали декларації. Крім того 2 працівники звільнилися по переводу на роботу в інший орган державної влади та орган місцевого самоврядування, подання декларації при переведенні не вимагається.

В той же час, один працівник районного  відділу статистики був звільнений з державної служби у відповідності до статті 84 п.3 Закону України «Про державну службу» на підставі отриманого рішення суду щодо притягнення до адміністративної відповідальності за несвоєчасне подання Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на сайт Національного агентства з питань запобігання корупції (Стаття 52 Закону України «Про запобігання корупції»).

У зв’язку з цим було додатково ознайомлено під підпис всіх держслужбовців Головного управління з вимогами, обмеженнями та заборонами встановленими вищевказаним Законом та проведено наради-семінари з працівниками районних відділів з виїздом у райони.

Так, у вересні булла проведена нарада-семінар на тему: «Про основні положення Закону України від 14.10.2014р. №1700-VII «Про запобігання корупції» у відділі статистики у Сторожинецькому районі, а в листопаді – у Новоселицькому районі, в них прийняли участь 9 працівників цих відділів.

Відповідно до плану підвищення рівня професійної компетентності працівників Головного управління статистики в липні-жовтні 2017 року проводилися заняття з однією групою слухачів із 10 державних службовців Головного управління та однією групою слухачів із 10 державних службовців відокремлених підрозділів (дистанційно) за 38 годинною програмою постійно діючого семінару з питань запобігання та протидії проявам корупції. За програмою семінару було прочитано 26 лекцій, на яких були присутніми 195 слухачів.

З метою реалізації плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції, головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції брав участь у роботі конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Головному управлінні статистики, тендерного комітету.

Для запобігання виникненню конфлікту інтересів, особи, які претендували на зайняття посад державних службовців попереджувалися про спеціальні обмеження, визначені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

У порядку підготовки до подання електронних декларацій в 2017 році продовжувалася робота з отримання від АЦСК органів юстиції послуг електронного цифрового підпису, зокрема для 8 державних службовців категорії «В».

Для інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в січні 2017р. розміщено звіт про проведену роботу з питань запобігання та виявлення корупції за 2016 рік. Крім того щоквартально розміщувався звіт про проведену роботу за попередній квартал. У розділі сайту «Запобігання проявам корупції» створено підрозділ «Інформація про посадову особу, якій можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень», де вказано номер телефону цієї особи та адреса її електронної пошти. Також розміщено інформацію про постійно діючу пряму телефонну лінію для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні правопорушення, вчинені посадовими особами Головного управління. Для ознайомлення розміщені нормативно-правові акти, методичні матеріали та роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом 2017 року повідомлень про корупційні правопорушення на електронну пошту та пряму телефонну лінію не надходило. Не отримано звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції.

Питання щодо виконання вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики щоквартально розглядалося на виробничих нарадах. На колегії Головного управління у листопаді 2017 року розглянуто питання про дотримання законодавства з питань запобігання корупції.

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції                                                   І. В. Пенько