Звіт

 Головного управління статистики у Чернівецькій області з питань запобігання та виявлення корупції

за 2016 рік

Керуючись законами України “Про засади запобігання і протидії корупції”, “Про запобігання корупції”, “Про державну службу”, іншими нормативно-правовими актами антикорупційного характеру, Головним управлінням статистики у Чернівецькій області приділялась постійна увага роботі з питань запобігання та протидії корупції.

Одним з основних напрямків роботи щодо усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення, є проведення спеціальних занять, спрямованих на формування знань, морально-психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших правопорушень пов’язаних з корупцією. З метою проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції та у відповідності до плану заходів на 2016 рік в І кварталі 2016 року проведено 3 наради-семінари на тему: «Про порядок заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік». У них взяли участь 67 державних службовців. У травні-листопаді звітного року проведено 5 нарад-семінарів з держслужбовцями Головного управління статистики на тему: «Про основні положення Закону України від 14.10.2014р. №1700-VII «Про запобігання корупції», в яких прийняли участь 84 працівники Головного управління.

Відповідно до плану роботи сектору кадрово-документального забезпечення та контролю виконання в липні-жовтні 2016 року проводилися заняття з однією групою слухачів із 10 осіб на обласному рівні та однією групою слухачів із 9 осіб з числа працівників відокремлених підрозділів по скайп зв’язку за 38 годинною програмою постійно діючого семінару з питань запобігання та протидії проявам корупції.

Також 191 працівнику Головного управління надано допомогу при заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Завдяки цим заходам 191 працівник Головного управління правильно заповнив і вчасно здав декларацію.

Інформацію щодо подання державними службовцями Головного управління статистики декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік та інформацію щодо оприлюднення в установленому порядку відомостей, зазначених в деклараціях за 2015 рік осіб, визначених у частині другій статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» надіслано до Держстату у встановлений термін.

У поточному році вівся постійний контроль за поданням декларацій особами, які звільнялися з державної служби. З початку року з державної служби звільнилося 11 працівників, з них 4 – за угодою сторін, 1 – за власним бажанням, 1 – за власним бажанням у зв’язку з переводом на іншу посаду, 1 – за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію, 3 – у зв’язку з переводом на державну службу в інший державний орган, 1 – у зв’язку із закінченням терміну строкового договору. Всі вони подали декларації.

Щодо всіх декларацій проведено контроль на своєчасність подання. Всі декларації подані вчасно. Результати контролю відображено у журналі реєстрації, відповідно до порядку здійснення логічного та арифметичного контролю декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, затвердженого наказом Міністерства фінансів України та Міністерства юстиції України від 20.05.2014 №586/784/5.

Відповідно до п.9 ст.12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» №3206-VI від 07.04.2011 для здійснення перевірки достовірності зазначених у деклараціях відомостей було надіслано 202 копії декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру працівників Головного управління статистики у Чернівецькій області до Державної фіскальної служби України.

З метою реалізації плану заходів щодо запобігання і виявлення корупції, головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції брав участь у роботі конкурсної комісії з відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в Головному управлінні статистики, тендерного комітету.

Для запобігання виникненню конфлікту інтересів, особи, які претендували на зайняття посад державних службовців попереджувалися про спеціальні обмеження, визначені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

У порядку підготовки до подання електронних декларацій в серпні-жовтні проводилася робота з отримання від АЦСК органів юстиції послуг електронного цифрового підпису для 33 державних службовців категорії «Б», а в грудні подано заяви від 94 державних службовців категорії «В» Головного управління статистики.

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016р. №2 та змін до нього, прийнятими рішенням від 18.08.2016р. №1 визначено, що система подання та оприлюднення відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, розпочала свою роботу з 1 вересня 2016 року.

Надавалася допомога в поданні електронних щорічних декларацій за 2015 рік державним службовцям Головного управління, які станом на 1 вересня 2016 року займали згідно зі статтею 50 Закону України "Про запобігання корупції" відповідальне та особливо відповідальне становище (категорія «Б»). Протягом 60 календарних днів, відведених для декларування, до 30 жовтня всі 33 держслужбовці Головного управління успішно подали електронні декларації.

Для інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції на офіційному веб-сайті Головного управління статистики в січні 2016р. розміщено звіт про проведену роботу з питань запобігання та виявлення корупції за 2015 рік. Крім того щоквартально розміщувався звіт про проведену роботу за попередній квартал. У розділі сайту «Запобігання проявам корупції» створено підрозділ «Інформація про посадову особу, якій можна повідомити про вчинення корупційних правопорушень», де вказано номер телефону цієї особи та адреса її електронної пошти. Також розміщено інформацію про постійно діючу пряму телефонну лінію для отримання від громадян, підприємств, установ та організацій інформації про корупційні правопорушення, вчинені посадовими особами Головного управління. Для ознайомлення розміщені нормативно-правові акти, методичні матеріали та роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом 2016 року повідомлень про корупційні правопорушення на електронну пошту та пряму телефонну лінію не надходило. Не отримано звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції. Інформація із зазначених питань щоквартально надавалася Держстату.

Питання щодо виконання вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики щоквартально розглядалося на виробничих нарадах. На колегії Головного управління у листопаді 2016 року розглянуто питання про дотримання законодавства з питань запобігання корупції.

Корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією працівниками Головного управління не допускалися, до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень ніхто не притягувався.

 

 

 

 

Головний спеціаліст з питань

запобігання та виявлення корупції                                                   І. В. Пенько